ר
             

     , , ?
? !
, .
 
.
400 ,
.
,
.
-
,
, . 

       
       
oll