ר                   
18-19
!
20:00,
ר
08
1 !
24

, . 
 
. 400 , . . ,, . 
OLL
oll