ר
             
20:00,
ר
21
21
20
20
14
14

, . 
 
. 400 , . . ,, . 
oll