ר
             
       
6, 7
31
2020
19, 23, 24, 29, 30
2019-2020
ר
16
16
15
15
9
09
, , ? ? !
, . 
 
. 400 , . . ,, . 
oll