ר
             
30 , 1,2,3,4
!
8, 9, 10, 11
100 !
30
ר
13
13
14
6
6
, , ? ? !
, . 
 
. 400 , . . ,, .